Kütahya

Kuğu formunda çok nadir Kütahya kumbara 14*10 cm